Sekcja Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Struktura sekcji

Przewodniczący
dr Tadeusz Trocikowski
Wiceprzewodniczący
vacat
Sekretarz
dr Marek Urbaniak

Misja Sekcji

 • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych i zarządzania wśród mieszkańców Włocławka i regionu, ale przede wszystkim wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 • rozwijanie świadomości prawnej obywateli;
 • organizacja konferencji i seminariów z zakresu prawa i nauk administracyjnych oraz nauk ekonomicznych;
 • członkowie sekcji organizują zebrania naukowe w Towarzystwie na zasadzie spotkań otwartych, także dla osób z zewnątrz, które chcą wziąć w nich udział;
 • członkowie sekcji odbywają spotkania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych na tematy związane z aktualnymi problemami ekonomicznymi zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej;
 • przygotowują referaty z zakresu zarządzania (w tym zarządzania zasobami ludzkimi), obejmujące planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących  przedsiębiorstw prywatnych, jak i podmiotów rządowych i samorządowych;
 • organizowanie konkursów dla młodzieży szkół średnich związanych z problematyką ekonomiczną i zarządzaniem.

Dziedziny i dyscypliny naukowe

Dziedzina nauk społecznych

 • ekonomia i finanse
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne


Aktualności


Galerie


Twórczość członków sekcji