Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze WTN – 09.06.2017 – zaproszenie