Zaproszenie dla Prezesa WTN do udziału w konferencji