Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie – wskazania dla autorów