VII Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy – zaproszenie