Sprawozdanie Zarządu WTN z działalności za rok 2016