Sprawozdanie z działalności Sekcji Filologiczno-Artystycznej za rok 2016