Sprawozdanie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za 2019 rok