Protokół z posiedzenia Sekcji Nauk Historycznych z dn. 7 czerwca 2017 r.