Projekt planu działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na 2019 rok