Projekt planu działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na 2018 rok