Profesor zwyczajny doktor habilitowany Zygmunt Wiatrowsk – biogram