Postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 07.10.2022