Opracowanie historii Włocławskiej Straży Pożarnej – dyplom