Maria Danielewicz Zielińska – Życie usłane książkami