List gratulacyjny – 30 lecie Włocławskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości