List gratulacyjny – 115 lecie Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku