Kontakty artystyczne między blokami politycznymi – formularz zgłoszeniowy