Konkurs Kongresu Ruchów Miejskich – Regulamin – Załącznik nr 2