Konferencja – Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany – formularz zgłoszeniowy