Konferencja – Jan Długosz – historyk, duchowny, geograf, dyplomata – zaproszenie