Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w WSHE – wystąpienie prezesa