III Włocławskie Sympozjum Naukowe o BHP – zaproszenie