III Kongres Towarzystw Naukowych – oferta Hotel Eureka