III Kongres Towarzystw Naukowych – formularz zgłoszeniowy