III Kongres Towarzystw Naukowych – formularz publikacji