Dr Tadeusz Trocikowski – Doctor Honoris Causa Narodowego Instytutu Badań Naukowych w Batumi w Gruzji