Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy – sympozjum