Żydzi w powiecie włocławskim w okresie międzywojennym (1918-1939)

AUTOR:
Agnieszka Olejniczak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-30-8
FORMAT:
STRON:
180
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja przedstawia historię mniejszości żydowskiej w gminach wyznaniowych powiatu włocławskiego: Brześcia Kujawskiego, Lubrańca, Lubienia, Przedcza, Kowala i Chodcza w latach 1918-1939. Opracowanie zawiera informacje o działalności wyznaniowej poszczególnych gmin, ich życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Dodatkowymi informacjami są kwestie dotyczące kultury i oświaty oraz stosunków polsko-żydowskich na omawianym terenie.