Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

AUTOR:
Stanisław Kunikowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-8815-48-0
FORMAT:
STRON:
223
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

W niniejszej publikacji przedstawiono charakterystyczne elementy z całokształtu tradycji życia kulturalnego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. W pracy wykorzystano szereg opracowań monograficznych dotyczących różnych dziedzin życia społecznego. Prezentowana praca nie obejmuje całokształtu działalności wszystkich placówek funkcjonujących na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Ograniczona z powodów finansowych objętość publikacji zawiera jednak najistotniejsze elementy z życia wielu instytucji kulturalnych, a także organizacji, których działalność znacząco wpłynęła na integrację wielu środowisk społecznych.