Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego

AUTOR:
REDAKTOR:
Szymon Kubiak
ISBN:
83-88115-33-2
FORMAT:
STRON:
299
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja to wynik obrad II Krajowej Konferencji na temat „Zwierzyny drobnej jako elementów bioróżnorodności środowiska przyrodniczego”, która odbywała się w dniach 7-9 września 2000 roku we Włocławku i została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku. Prelegenci przedstawili sytuację zwierzyny drobnej m.in. na terenie okręgu ciechanowskiego, Pogórza Wschodnio-Sudeckiego, w okręgach: toruńskim, poznańskim i bydgoskim.