Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego

AUTOR:
REDAKTOR:
Szymon Kubiak
ISBN:
83-88115-00-6
FORMAT:
STRON:
261
WYDANO:
Włocławek
CENA:
22,00

 

Publikacja stanowi zbiór wszystkich referatów wygłoszonych przez przedstawicieli nauki i praktyków łowieckich podczas konferencji „Zwierzyna drobna jako elementy bioróżnorodności środowiska przyrodniczego” zorganizowanej w dniach 25-27 września 1997 roku we Włocławku przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku. W swojej drugiej części obejmuje również materiały przyjęte przez Naczelną Radę Łowiecką w okresie pokonferencyjnym do realizacji przez dzierżawców obwodów łowieckich. W opracowaniu znajduje się ponadto „Instrukcja zagospodarowania łowisk polnych i gospodarstwa podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej”.