Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN. T.VIII

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
FORMAT:
STRON:
258
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Jest to dwudziesta ósma publikacja Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie. Została wydana pod redakcją Mirosława Krajewskiego. W niniejszej publikacji następujące artykuły zamieścili:

1.Paweł Fijałkowski
KULTURA RELIGIJNA ŻYDÓW POLSKICH

2.Roman Piotrowski
WŁAŚCICIELE SKRWILEŃSKICH DÓBR ZIEMSKICH OD XVI WIEKU

3.Kazimierz Karnkowski
OLESZNO I JEGO MIESZKAŃCY

4.Piotr Gałkowski
SZLACHTA OKOLIC BRZUZEGO (XV-XIX W.)

5.Iwona Zielińska
ODBUDOWA I ROZWÓJ SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO W LATACH 1918-1939 W POWIECIE RYPIŃSKIM

6.Iwona Graczyk
PASTOR LUCJAN LEWANDOWSKI (1871-1965)

7.Benjamin Majerczak
ŻYDZI WE WŁOCŁAWKU I W OBRONIE POLSKI

8.Krystyna Grzesiak
FUNKCJONOWANIE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WŁOCŁAWKU W LATACH 1945-1989