Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN. T. IX

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
FORMAT:
STRON:
204
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja pt., „Ziemia Dobrzyńska T. IX”, opisuje dzieje ziemi dobrzyńskiej. Jest to dwudziesta dziewiąta publikacja Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie, którą wydano pod redakcją Mirosława Krajewskiego.