Ziemia dobrzyńska T. VII

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
STRON:
240
WYDANO:
Włocławek
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo jest dwudziestą siódmą publikacją Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie – VII tom Zeszytu Historycznego Dobrzyńskiego Oddziału WTN „Ziemia dobrzyńska”. Zawiera dział „Artykuły”: A. Wróbel „Z badań nad terytorialnymi zróżnicowaniami polszczyzny. Tradycyjna dobrzyńska gwara ludowa na tle innych gwar i dialektów ludowych”; K. Karnkowski „Karnkowo – wieś ziemi dobrzyńskiej”; P. Gałkowski „Szlachta okolic Wąpielska (XV-XIX w.)”; M. Krajewski „Dobrzyńskie rody ziemiańskie w pierwszej połowie XIX stulecia. Przyczynek do biografii Fryderyka Chopina”; H. Chłopecki „Chopin w krajobrazie wiejskim Szafarni i okolic”; I. Kanarek „Życie teatralne Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym. Przyczynek do badań”; K. Grzesiak „Budownictwo sakralne w mieście Włocławku po II wojnie światowej” oraz recenzje, kronikę naukową i pro memoria.