Ziemia dobrzyńska T. VI

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
83-88115-03-0
FORMAT:
STRON:
179
WYDANO:
Rypin
CENA:
egzemplarz bezpłatny
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo jest 26 publikacją Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie – VI tom Zeszytu Historycznego Dobrzyńskiego Oddziału WTN „Ziemia Dobrzyńska” . W dziale artykułów znalazły się następujące prace: „Uposażenie Rycerzy Chrystusowych w ziemi dobrzyńskiej w latach 1228-1235” (Marek Wojtkowski); „Bożogrobcy w Rypinie” (Jan Smoliński); „Warownie obronne na ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu” (Zenon Góźdź); „Drobna szlachta okolic Rogowa w ziemi dobrzyńskiej” (Piotr Gałkowski); „Okupacja niemiecka na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (1939-1945). Zarys problematyki” (Mirosław Krajewski). Kolejny dział to „Materiały”: a w nim informacje o „Stanisławie Karnkowskim H. Junosza 1520-1603, Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski” (Andrzej Szczepański); „Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci Ofiar Synów i Córek Ziemi Dobrzyńskiej w Oborach w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu wojny 1939 roku” (Marian Duchnowski); „Martyrologia mieszkańców ziemi dobrzyńskiej w XX wieku” (Mirosław Krajewski); „Ukochać tę ziemię. (Homilia)” (o. Andrzej Zonko); „Przemówienie Prezesa Wspólnoty Francusko-Polskiej i Dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu” (Leszek Talko); „Sześćdziesiąta rocznica. (Poezja)” Jan Jagodziński; „Ad vocem do wypowiedzi prof. Mirosława Krajewskiego”. Recenzje i omówienia: Paweł Ptaszyński „Zakon Bożogrobców na ziemi dobrzyńskiej. Zarys dziejów” (recenzja autorska Mirosława Krajewskiego); Andrzej Mietz, Jan Pakulski, Zofia Waszkiewicz „Nadwiślańska gmina Czernikowo. Przeszłość – religijność – tożsamość” (recenzja autorska Piotra Gałkowskiego): Tadeusz Pawłowski „Tłuchowo. Rys geograficzno-historyczny” (recenzja autorska Zenona Góździa); Mirosława Blachowska, Jolanta Kuczkowska, Krzysztof Kuczkowski „Kikół i okolice na tle dziejów ziemi dobrzyńskiej” (recenzja autorska Piotra Gałkowskiego). Publikację kończy Kronika Naukowa: Zenon Góźdź „Kalendarium wydarzeń naukowych na ziemi dobrzyńskiej w okresie od października 1996 r. do września 1999 r.” oraz pro memoria Bonifacego Tułodzieckiego i Zdzisława A. Borzewskiego.