Ziemia dobrzyńska T. V

AUTOR:
REDAKTOR:
ks. Michał Marian Grzybowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
152
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłątna
NAKŁAD WYCZERPANY

V tom Zeszytu Historycznego Dobrzyńskiego Oddziału WTN ,,Ziemia Dobrzyńska’’ jest 25. publikacją Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie. Niniejsza publikacja zawiera wyniki wizytacji dziekańskiej, która została przeprowadzona latem 1817 r. we wszystkich parafiach diecezji płockiej, zgodnie z zarządzeniem biskupa płockiego A. M. Prażmowskiego. Materiał zaprezentowany został w postaci protokołów wizytacyjnych w układzie dekalnym parafii, które należały wówczas do dekanatów: golubsko-dulskiego i rypińskiego, a od jesieni 1918 r. wyłącznie do dekanatu rypińskiego, w tym parafia Chrostkowo, Dulsk, Płonne, Radomin, Radziki, Rogowo, Ruże, Rypin, Sadłowo, Strzygi, Świedziebnia, Trąbin i Żałe.