Ziemia dobrzyńska T. IV

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
136
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo jest 23. Publikacją Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie – IV tom Zeszytu Historycznego Dobrzyńskiego Oddziału WTN ,,Ziemia Dobrzyńska’’. Zawiera działy: ,,Artykuły’’ (Kazimierz Grążawski ,,Badania archeologiczne grodziska wczesnośredniowiecznego w Osieku Rypińskim, stanowisko 1’’; Bronisław Nowak ,,Najstarsze siedziby Roliców w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach’’; Zenon Góźdź ,,Najazdy krzyżackie na Ziemię Dobrzyńską’’; Piotr Bokota ,,Skępe – w poszukiwaniu własnego herbu’’; Marek Błaszkiewicz ,,Działalność Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Ziemi Dobrzyńskiej’’), ,,Materiały’’ (Tadeusz Korszeń ,,Rozłączenie’’), ,,Recenzje i omówienia’’ [Mirosław Krajewski ,,Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny’’ (Zenon Góźdź), Mirosław Krajewski, Andrzej Mietz ,,Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny (Ryszard Specjalski)], ,,Kronika naukowa’’ (,,Kalendarium wydarzeń naukowych na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie od stycznia 1995 r. do września 1996 r.’’ – oprac. Zenon Góźdź), ,,Pro memoria’’ [,,Władysław Drzewiecki (1912-1995) – Mirosław Krajewski, ,,Stanisław Suszyński (1925-1996) – Roman Piotrowski, ,,Mieczysław Ciepliński (1916-1996) – Ryszard Najchaus, ,,ks. Antoni Podleś (1934-1997) – Mirosław Krajewski).