Ziemia dobrzyńska T. III

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
110
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo jest 19. Publikacją Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie – IV tom Zeszytu Historycznego Dobrzyńskiego Oddziału WTN ,,Ziemia Dobrzyńska’’. Zawiera działy: ,,Artykuły’’ (Wiesław Sieradzan ,,Rycerstwo kujawsko-dobrzyńskie w procesie polsko-krzyżackim w Warszawie w 1339 r.’’, Roman Piotrowski ,,Struktura agrarna w powiecie rypińskim w latach 1867-1939’’, Zenon Góźdź ,,Lipno i okolica w latach pierwszej wojny światowej’’, Zofia Waszkiewicz ,,Żydzi z Dobrzynia nad Drwęcą’’), ,,Materiały’’ (Marian Kallas ,,Opis Lipna z 1820 roku’’), ,,Recenzje i omówienia’’ [,,Rypin. Szkice z dziejów miasta’’, pod red. Mirosława Krajewskiego (Marian Pawlak)], ,,Kronika naukowa’’ (,,Kalendarium wydarzeń naukowych na Ziemi Dobrzyńskiej w okresie od stycznia 1993 r. do grudnia 1994 r.’’ – oprac. Zenon Góźdź).