Zeszyty Naukowe WTN, t. V: seria B

Zeszyty Naukowe Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych, z. 1, Stosowanie prawa

AUTOR:
REDAKTOR:
Adam Strzelecki
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
64
WYDANO:
Włocławek
CENA:
28

 

W niniejszych Zeszytach Naukowych artykuły zamieścili:
Lech K. Paprzycki, „Psychiatria w prawie karnym-zasadnicze problemy (wybrana problematyka”, Zbigniew Szonert, „Wykładnia prawa w postępowaniu administracyjnym”, Wojciech Gołębiewski, „Problematyka stosowania prawa w postępowaniu egzekucyjnym”, Adam Strzelecki, „Funkcje prawa karnego skarbowego a odpowiedzialność za naruszenie norm prawa finansowego”.