Zeszyty naukowe WTN, t. IV.

Seria A.: Alegorie. Zeszyty naukowe sekcji literacko-artystycznej, zeszyt 1

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Glazik
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
87
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

Publikacja jest pierwszym numerem czasopisma „Alegorie. Zeszyty Sekcji Literacko-Artystycznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”. Ma charakter literacki i artystyczny, który zrodził się wśród członków Sekcji Literacko-Artystycznej WTN w roku 2004. Zawiera artykuły krytycznoliterackie, twórczość prozatorską i poetycka oraz recenzje.