Zeszyty Naukowe, nr. 2.

Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych WTN

AUTOR:
REDAKTOR:
Piotr Bokota
ISBN:
FORMAT:
STRON:
191
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

Niniejsza publikacja ma charakter wieloaspektowy i zawiera materiały z dziedziny historii i jej nauk pomocniczych (heraldyki), historii książki, historii sztuki, konserwatorstwa. Odzwierciedla ostatnie sześć lat działalności Sekcji. Drugi numer „Zeszytów Naukowych” wydany został na przełomie kadencji władz Sekcji.