Zeszyty Naukowe Nr 1

AUTOR:
REDAKTOR:
Piotr Bokota
ISBN:
FORMAT:
STRON:
109
WYDANO:
Włocławek
CENA:
10,00

 

Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oddaje do rąk czytelników Zeszyt Naukowy Nr 1. Zeszyty składają się z sześciu rozpraw. Jan Święch przedstawia wyniki swoich badań nad budownictwem ludowym ziemi dobrzyńskiej.
W kręgu jego zainteresowań znalazły się takie zagadnienia jak m.in: procesy osadnicze; typy zagród; budynki gospodarcze, inwentarskie, mieszkalne; konstrukcje ścian i dachów. Artykuł napisany przez Marka Kołyszko dotyczy detali architektonicznych i dekoracji malarskich z elewacji wschodniej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu i stanowi m.in. opis prac konserwatorskich przeprowadzonych od 14 sierpnia 1996 do 12 listopada 1996 r. Ks. Kazimierz Rulka w swoim artykule przedstawia historię tworzenia, przedstawia zasoby i losy księgozbioru biskupa Henryka Kossowskiego. Sylwetkę Kaspera Lindenera Juniora, jak i dzieje apteki w Aleksandrowie Kujawskim (około 1880-1939) przybliża
w swoim artykule Tadeusz Rejmanowski. Nr 1 Zeszytów Naukowych zamyka tekst Marianny Gruszczyńskiej na temat dziejów najstarszych dokumentów władz miejskich Włocławka.