Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne

AUTOR:
REDAKTOR:
Beata Haor
Leokadia Rezmerska
ISBN:
978-83-60150-46-7
FORMAT:
b5
STRON:
223
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

Publikacja została wydana we wrześniu 2008 roku przez Oficynę Wydawniczą „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Opracowania wydawnictwa dokonali członkowie Sekcji Zdrowia Publicznego WTN wraz z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Wydawnictwo jest skierowane do szerokiego forum pracowników oświaty oraz pielęgniarek ze środowiska nauczania i wychowania, borykających się w ostatnich latach ze wzrastającą falą negatywnych konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego. Oprócz rozlicznych dobrodziejstw cywilizacja przynosi także wzrost ryzyka uzależnień, urazów, zaburzeń, a także chorób na które maja wpływ czynniki środowiska biopsychospołecznego człowieka. Książka podzielona została na dwie części:

Część I.

Dzieciństwo i młodość bez uzależnień:

• Dorota Kochman, Wanda Stefańska, Uzależnienia wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
• Grażyna Chojnacka -Kowalewska, Palenie czy zdrowie?
• Maria Posłuszna-Owczarz, Psychologiczne problemy wybranych uzależnień wieku dorastania.
• Jacek Szczepkowski, Teoria i praktyka terapii młodzieży z problemem narkotykowym.
• Jolanta Celebucka, Picie alkoholu w sposób kontrolowany.

Część II.

Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne:

• Robert Ślusarz, Problemy społeczno-zdrowotne urazów czaszkowo-mózgowych wśród dzieci i młodzieży.
• Robert Ślusarz, Aspekt medyczny i społeczny padaczki wśród dzieci i młodzieży.
• Maria Paczkowska, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży – wybrane aspekty edukacji zdrowotnej.
• Leokadia Rezmerska, Wady postawy u dzieci i młodzieży – wybrane aspekty profilaktyki.
• Kornel Jarzębiński, Jacek Szczepkowski, Zajęcia sportowe a terapia młodzieży
z problemem uzależnienia.

Publikacja wydana została z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miasta Włocławek.