Zasłużeni dla Włocławka

AUTOR:
Mieczysław Wojciechowski
REDAKTOR:
ISBN:
83-85289-00-3
FORMAT:
b5
STRON:
240
WYDANO:
Włocławek
CENA:
8,00

 

Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydało publikację – pragnąc uczcić jubileusz 650. rocznicy II lokacji Włocławka (przypadającej w roku 1989) – poświęconą ludziom szczególnie zasłużonym dla Włocławka od momentu powstania miasta aż do połowy lat osiemdziesiątych. Opublikowane zostały życiorysy osób nieżyjących (106 biogramów), które wniosły do dorobku miasta wartości owocujące trwałym śladem w ekonomice, życiu naukowym, kulturalnym, politycznym czy społecznym. Znajdują się wśród nich przedstawiciele władz świeckich i kościelnych, działacze polityczni i społeczni, przemysłowcy, reprezentanci handlu i rzemiosła, twórcy i animatorzy kultury, nauczyciele, prawnicy, architekci lekarze, wojskowi i inni. Zgromadzony materiał biograficzny jest zarazem prezentacją różnych grup mieszkańców Włocławka z okresu ośmiu wieków. Wydawca pragnie przybliżyć czytelnikom dzieje Włocławka poprzez pryzmat ludzi w nim działających, szczególnie dla niego zasłużonych, wywierających wpływ na różne dziedziny życia miejskiego, podnoszących rangę miasta w skali regionu i całego kraju.

WYKAZ HASEŁ W PUBLIKACJI:

 1. Andrzejkowicz Czesław
 2. Apanowicz Cypria
 3. Arentowicz Józef
 4. Arentowicz Zdzisław
 5. Aspis Aleksandra
 6. Aspis Bogumił
 7. Barcikowski Aleksander
 8. Bauer Ludwik
 9. Bereśniewicz Aleksander Kazimierz
 10. Bettaman Edward
 11. Biegała Leszek
 12. Błędowski Zygmunt
 13. Bogdański Antoni
 14. Bojakowski Paweł Roman
 15. Bojańczyk Jerzy Zygmunt
 16. Bombolski Stanisław
 17. Brandt Zdana Ludwika
 18. Buszard Ludwik
 19. Byszewski Antoni
 20. Chodyński Stanisław
 21. Chodyński Zenon
 22. Ciechurski Ignacy
 23. Degen-Ślósarska Zofia
 24. Dowmontowa Feliksa z Szumańskich
 25. Gerward z Ostrowa
 26. Gniazdowski Włodzimierz
 27. Gołańczewski Maciej
 28. Gołańczewski Zbylut
 29. Gołębiowski Wacław
 30. Gruchalski Stanisław
 31. Gruell Mieczysław
 32. Hajdo Teofil
 33. Kaltmann Abram Juda Adolf
 34. Karnkowski Stanisław
 35. Kaszewski Józef
 36. Kletkiewicz Stefan
 37. Kochanowicz Józef
 38. Konwicki Innocenty
 39. Kossobudzki Czesław
 40. Kozal Michał
 41. Koziński Józef
 42. Kozłowski Roman Stanisław
 43. Koźmiński Stefan
 44. Królikowska Henryka
 45. Kruszyński Józef
 46. Krynicki Władysław Paweł
 47. Krystyn
 48. Krzemieniecki Jan
 49. Kurozwęk Krzesław
 50. Kwiatkowski Franciszek
 51. Laszenko Aleksander
 52. Lidwin Ludwik
 53. Łada Kazimierz
 54. Majewski Aleksander
 55. Majewski Janusz
 56. Maleszewski Józef
 57. Maurycy
 58. Mianowski Aleksander
 59. Michał
 60. Michałowski August
 61. Michler Zygmunt
 62. Mikulski Feliks
 63. Misiąg Ignacy
 64. Morawski Michał
 65. Mühsam Hugo
 66. Nagórksi Jan
 67. Narębski Stefan
 68. Nassalski Marian
 69. Noakowski Stanisław
 70. Nowacki Michał
 71. Nowca Władysław
 72. Olejniczak Franciszek
 73. Olszakowski Antoni
 74. Owczarek Wojciech Stanisław
 75. Pawłowski Aleksander
 76. Perlikowski Józef
 77. Pęczarski Feliks
 78. Bachorza Przecław z Osięcin
 79. Pulińska Anna
 80. Radoński Karol Mieczysław
 81. Radziszewski Idzi Benedykt
 82. Rozrażewski Hieronim
 83. Sasak Józef Roman
 84. Sławiński Jan
 85. Statkiewicz Witold
 86. Steinbok Janina
 87. Stępień Jan
 88. Suski Stanisław
 89. Szałkowski Edward
 90. Szelągowski Wiktor
 91. Szymkiewicz Dezydery
 92. Ściślak Roman
 93. Teodorowicz Jerzy
 94. Tomaszewski Piotr Franciszek
 95. Tournelle Franciszek
 96. Uściński Edward
 97. Wawrzyniecki Antoni
 98. Werner
 99. Wojciech
 100. Wojsa Stanisław
 101. Wolimir
 102. Wyszyński Stefan
 103. Zbiegniewska Izabela
 104. Zdzisław
 105. Zdzitowiecki Stanisław Kazimierz
 106. Żak Jan Stanisław