Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 8

Oświata, kultura i sztuka

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
311
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Prof.dr hab.med. Stanisław Sterkowicz – członek honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 9

ARTYKUŁY

Andrzej Radzimiński
Działalność i kariery archidiakonów dobrzyńskich w XIV i 1 – połowie XV w. Przyczynek z zakresu prozopografii i administracji kościelnej. – 13

Anzelm Janusz Szteinke O.F.M.
Kościół Wszystkich Świętych i Klasztor Franciszkanów-Reformatów we włocławku (1625-1991) – 33

Romualda Hankowska
Obrazy Bartłomieja Strobla z dawnego ołtarza głównego w katedrze włocławskiej – 59

Mirosław Krajewski
Rusyfikacja szkolnictwa na ziemi dobrzyńskiej w latach 1864-1914 – 97

Stefan Paczkowski
Kształtowanie się polskiej oświaty i szkolnictwa na Kujawach wschodnich w okresie I wojny światowej – 117

Stanisław Alexandrowicz
Jan Nagórski (1888-1976) – pierwszy lotnik arktyczny – 151

Andrzej Cieśla
Działalność kulturalna organizacji nauczycielskich na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach II Rzeczypospolitej – 177

Grażyna Gzella
Działalność kulturalno-oświatowa kół młodzieży wiejskiej CZMW i ZMW ,,Wici’’ na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1938 – 193

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Kazimiera Kamińska
Biblioteki publiczne i czytelnictwo w województwie włocławskim w latach 1945-1985 – 209

RECENZJE I OMÓWIENIA

Mirosław Krajewski, Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej
(Stefan Cackowski) –  223

Zasłużeni dla Włocławka Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Wojciechowskiego
(Anna Maria Stogowska) – 229

Księga Pamiątkowa Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, wydana z okazji jubileuszu 90-lecia, pod red. Mariana Pawlaka
(Ryszard Kabaciński) – 232

Ryszard Jarzembowski, Włocławski sport
(Bogdan Bock) – 237

Ks. Wojciech Frątczak, Martyrologia duchowieństwa diecezji włocławskiej w latach 1939-1945
(ks. Kazimierz Rulka) – 240

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Walne Zgromadzenie Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Stanisław Kunikowski) – 243

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1989-1992)
(Stanisław Kunikowski) – 247

Sprawy bieżące – 254

Zjazd towarzystw naukowych ogólnych-regionalnych w Płocku
(Stanisław Kunikowski) – 255

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1985
(opracowała Danuta Byczyńska) – 257

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1986
(opracowała Danuta Byczyńska) – 276

Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1987-1990
(opracował Ireneusz Czarciński) – 292