Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 7

Stosunki polityczne i społeczne w XX wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
404
WYDANO:
Włocławek
CENA:
30

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Mirosław R. Krajewski
Eksterminacja ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) – 7

Ryszard Kozłowski
Polska Partia Socjalistyczna we Włocławku w latach 1945-1948. (Studia nad rozwojem organizacyjnym) – 25

Stefan Paczkowski
Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie nieszawskim (aleksandrowskim) w latach 1945-1948 – 49

Stanisław L. Bagdziński
Plany zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna we Włocławku w latach 1945-1985 – 109

Wiesław Wróblewski
Ludnościowy i ekonomiczno-przestrzenny rozwój Włocławka w 40-leciu Polski Ludowej – 147

Henryk Stępień, Wiesław Wróblewski
Województwo włołocławskie 1976-1985 – 181

MATERIAŁY I DYSKUSJE

Zbigniew Górski, Andrzej Mietz
Stosunki Własnościowe w dobrach królewskich ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku – 213

Zbigniew Górski
Inwentarz starostwa dobrzyńskiego z 1616 roku – 229

Zbigniew Górski
Inwentarz starostwa radziejowskiego z 1767 roku – 239

Leszek Kajzer
Kujawy brzeskie w XVII-wiecznym opisie Andreasa Cellariusa – 255

Marian Kallas
Opis Skulska z 1820 roku – 267

Marian Kallas
Opis Włocławka z 1820 roku – 278

Andrzej Mietz
Opis Chodcza z 1822 roku – 285

Olga Nikonowiczowa
Wybór materiałów źródłowych do dziejów stosunków politycznych we Włocławku w okresie II Rzeczypospolitej – 305

SPRAWOZDANIA, PRZEGLĄDY, KOMUNIKATY

Leszek Kajzer
Zakończenie badań zamku w Raciążku – 335

Tadeusz Jaszowski
Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą i Brdą, współpraca autorska W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1985, ss. 172+4 nlb.
(Mirosław Krajewski) – 341

Jan Biegański
(Rajmund Lewandowski) – 349

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1984
(opracowała Danuta Byczyńska) – 353

CALENDARIUM

Calendarium życia kulturalnego i naukowego za lata 1984-1985
(zestawił Zygmunt Prondzyński) – 369