Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 6

Historia

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
143-205
STRON:
434
WYDANO:
Włocławek
CENA:
30

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji – 7

Antoni Kotełko 1921-1982 – 9

ARTYKUŁY

Kazimierz Jasiński
Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny – 13

Janusz Bieniak
Kujawy a zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku – 32

Jan Tęgowski
Zabiegi księcia kujawskiego Władysława Łokietka o tron krakowski w latach 1288-1293 – 43

Ambroży Bogucki
Uwagi o kasztelaniach wschodniokujawskich i dobrzyńskich (XI-XIV w.) – 69

Andrzej Mikołajczyk
Uwagi o obiegu monetarnym na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu i w okresie nowożytnym – 97

Wojciech Stanek
Konfederacje województw kujawskich w latach 1660-1772. Organizacja i funkcjonowanie – 137

Bogdan Taczyński
Uwagi o reprezentacji dobrzyńskiej na sejmy epoki oligarchii w latach 1650-1763 – 161

Romana Guldon, Zenon Guldon
Udział miast kujawskich i dobrzyńskich w handlu wiślanym w połowie XVIII wieku – 179

Zenon Guldon
Rola Włocławka w handlu lądowym w połowie XVIII wieku – 187

Mirosław Krajewski
,,Zemsta Ludu” w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach w 1833 r. 197

Jan Pakulski
Corpus inscriptionum poloniae deperditum a zaginione inskrypcje Kujaw Brzeskich – 223

Zbigniew Karpus
Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1918-1921 – 245

Waldemar Rezmer
Walki w rejonie Włocławka. 9-13 września 1939 roku – 259

Leszek Belzyt
Prasa codzienna i periodyczna wydawana we Włocławku w latach 1945-1950 – 285

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Ryszard Kabaciński
Wykaz wsi i łanów spustoszonych ziemi dobrzyńskiej z około 1673 roku – 297

Leszek Kajzer
Nieznany opis Włocławka Jana Wincentego Smoniewskiego – 309

Marian Kallas
Opis Sompolna z 1820 roku – 321

Marian Kallas
Opis Lubienia z 1820 roku – 333

Andrzej Mietz
Kielichy biskupa Pawła Wołuckiego w skarbcu katedralnym we Włocławku – 343

PROBLEMY. DYSKUSJE

Mirosław R. Krajewski
O potrzebie opracowania „Słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej”. Przegląd problematyki – 349

RECENZJE

Sto lat ruchu robotniczego na Pomorzu, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rozprawy, Toruń 1983
(Zbigniew Karpus) – 357

Z dziejów ruchu robotniczego na Kujawach wschodnich wschodnich i ziemi dobrzyńskiej, praca zbiorowa pod red. Zofii Waszkiewicz, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 1982
(Ryszard Sudziński) – 361

Związek Walki Młodych w latach 1945-1948 na Kujawach i Pomorzu, Komisja Historii Zarządu Wojewódzkiego ZSMP W Bydgoszczy i Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Bydgoszcz 1983
(Teresa Wróblewska) – 363

Województwo włocławskie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, monografia regionalna pod red. Tadeusza Olszewskiego, Łódź-Włocławek 1982
(Ryszard Sudziński) – 369

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1982
(opracowała Jolanta Zielińska) – 373

Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1983
(opracowała Danuta Byczyńska) – 391

KRONIKA

Kronika wydarzeń województwa włocławskiego za lata 1982, 1983
(zestawił Zygmunt Prondzyński) – 409