Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 31

Wsie kujawskie i dobrzyńskie

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
288
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

Publikacja współfinansowana przez:
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
,,Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” R. 2016, T. 31: ,,Wsie kujawskie i dobrzyńskie”, pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego finansowane w ramach umowy 775/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę
– Gminę Miasta Włocławek w ramach umowy K-21-2016
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

 

SPIS TREŚCI

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ksiądz Marian Włosiński (1945–2016)
Profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki, członek zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Zdzisław Jan Zasada) – 9

ARTYKUŁY

Stanisław Kunikowski
Tożsamość kulturowa wsi polskiej na przykładzie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – 13

Adam Wróbel
Wybrane nazwy wsi z terenu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – 33

Tomasz Dziki
Z dziejów oświaty wsi Kujaw wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku – 81

Krystyna Pawłowska
Rzeźba ludowa ziemi dobrzyńskiej – 101

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Księgi metrykalne parafii dekanatu lipnowskiego w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku jako źródło do opracowania lokalnych monografii historycznych – 133

Andrzej Kwiatkowski
Wybór źródeł do dziejów wsi Smólsk w XIX wieku – 143

Tomasz Michalski
Wybór źródeł do dziejów wsi Śmiłowice w XIX wieku – 161

Tomasz Cybulski
Problematyka prostytucji we Włocławku na podstawie prasy lokalnej do 1939 roku – 179

RECENZJE I OMÓWIENIA

Gmina Choceń Studia z przeszłości, pod redakcją Arkadiusza Ciechalskiego
i Michała Raczkowskiego (Tomasz Dziki) – 207

Krystyna Pawłowska, Beata Wąsik, Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy (Hanna Łopatyńska) – 210

Tomasz Dziki, Piotr Bokota, Kłóbka — dzieje dóbr ziemskich (od XIII wieku do czasów współczesnych), pod redakcją Tomasza Dzikiego (Piotr Gołdyn) – 213

Tomasz Wąsik, Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny: walki pod Włocławkiem 11–13 listopada 1914 r. (Jarosław Centek) – 216

Tomasz Dziki, Marek Wasielewski, Od browaru Bojańczyków do Centrum Kultury ,,Browar B.’’. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Piotr Nowakowski) – 218

O Marii Wodzińskiej Antoni Wodziński, opracował Robert Stodolny (Stefan Paczkowski) – 220

Władysław Kubiak, Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.). Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska (ks. Józef Dębiński) – 222

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2016 (Zdzisław Jan Zasada) – 227

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2016 – 255 Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 255

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 265

Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) – 266

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 267

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2015 (wybór) (opracowała Barbara Ziółkowska) – 269

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2015 (opracowała Danuta Byczyńska) – 279