Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 29

Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku

AUTOR:
REDAKTOR:
Mieczysław Wojciechowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
228
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold Kujawski
Podziały administracyjno-kościelne Kujaw wschodnich (od początku do 1925 r.) – 9

Zofia Hanna Kuźniewska
Kościelne podziały administracyjne ziemi dobrzyńskiej na tle jej dziejów ( od początku do 1925 r.) – 27

Tomasz Dziki
Gmina wiejska Lubanie na Kujawach w latach 1815-1867. Z badań nad administracją Terenową w Królestwie Polskim w XIX wieku – 45

Hanna Szczechowicz
Samorząd terytorialny w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 – 65

Marianna Gruszczyńska
Podziały administracyjne powiatu włocławskiego w latach 1945-1975 – 103

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Robert Stodolny
„Vospominania 1863-1864” generała feldmarszałka Dimitrija A. Milutina jako źródło do dziejów powstania styczniowego – 123

Tomasz Cybulski
Dzieje Domu Miłosierdzia we Włocławku w latach 1905-1939 135

RECENZJE I OMÓWIENIA

Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: kruszwicki i włocławski
(ks. Kazimierz Rulka) – 155

Kazimierz Górski, Z dziejów parafii Ciechocin
(ks. Kazimierz Rulka) – 158

Hanna Szczechowicz, Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej. Administracja, gospodarka, życie społeczne, polityczne, szkolnictwo 1918-1928
(Stanisław Kunikowski) – 161

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza, pod redakcją Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa
(Michał Białkowski) – 163
„Pogranicze czarnych orłów”. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej, pod redakcją Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego
(Stefan Paczkowski) – 166

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2014
(Zdzisław Jan Zasada) – 171

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014
(Barbara Szulczewska) – 189

Sprawozdanie z działalności oficyny wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014
(Danuta Kuźnicka) – 191

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014 192 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 192

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 200

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 204

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 206

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Grażyna Chojnacka-Kowalewska) – 208

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2013 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 209

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2013
(opracowała Danuta Byczyńska) – 217